Jussi Meuronen

Kevät GalleriaKONEessa: Jussi Meurosen installaatio tuo maalauksen osaksi tilaa ja visualisoi tunteita

GalleriaKONEessa avautui 5. huhtikuuta taiteilija Jussi Meurosen näyttely Miltä tuntuu. Hänen tilaan levittyvä installaationsa koostuu sekä mdf-levylle että suoraan näyttelytilan seinille ja lattialle toteutetuista teoksista: graffititaidetta muistuttavalla ilmaisullaan se koettelee, haastaa ja ylittää perinteisen maalauksen rajoja.

Meurosen teosten erilaiset jäljet ja struktuurit syntyvät yhdistelemällä akryylia, pastellia ja tussia. Lopputulos on visuaalinen kaaos, joka onnistuu samanaikaisesti vaikuttamaan tiukan hallitulta ja rennon vapaalta. Teosten rikkaat kuvapinnat vetävät katsetta puoleensa ja yllättävät kokoamalla yhteen esittävien elementtien lisäksi myös geometrisia, graafisia sekä abstaktimpia muotoja. Näyttelyn nimi ohjaa huomion maalausten vahvoihin pintavaikutelmiin, mutta sen voi nähdä viittaavan myös Nimettömän (3) kuvaamaan yksinäiseen ihmiseen piuhojen ja johtojen keskellä. Siinä missä toiset maalaukset tuovat esille tämän teknologian syliin puristuneen yksilön, toisissa huomio kiinnittyy kuvatun ihmisen taakse jäävään maisemaan. Tämän vahvasti pelkistetyn ja pirstaleisen horisontin voi nähdä eräänlaisena uhkakuvana, katseen vangitsevana dystopiana.

Näyttelytilan valtaavassa installaatiossaan Meuronen pohtii maalauksen mahdollisuuksia ja sen rajoja. Hänen tarkoituksenaan on tuoda taide osaksi tilaa ja vahvistaa sen länsäoloa. Kyseisen prosessin aikana taiteilija häivyttää maalausta materiana, kyseenalaistaa sen tuotteistamista sekä sitoo sen aikaan ja paikkaan. Hän kokee merkitykselliseksi maalaamisen myös itse tilaan: tekoprosessista tulee kommunikointia tilan kanssa, työskentely muodostuu spontaanimmaksi ja intensiivisemmäksi. Prosessin ja tilallisuuden lisäksi taiteilija pohtii teoksissaan olemista ja tuntemuksia. Hänelle kuvat ovat myös ikuistettuja tunteita, muun muassa maalausten kulmikkaat ja terävät muodot viittaavat elämän sirpaleisuuteen. Taiteilija pyrkii käsittelemään kaiken katoavaisuutta ja sen herättämiä tuntemuksia estetiikan kautta, tunnelman luomista maalauksen keinoin.

Mira Arkko, http://www.kuhame.blogspot.fi/

9

2

6

5